KONSULTACJE DIAGNOSTYCZNE

Konsultacje diagnostyczne są niezwykle istotne dla osób z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem. W trakcie takiej konsultacji diagnosta przeprowadza wywiad z rodzicami i dzieckiem oraz dokonuje oceny zachowania. Dzięki temu można zdiagnozować ewentualne zaburzenia i zaplanować dalsze postępowanie terapeutyczne. Konsultacje diagnostyczne są również ważne w przypadku podejrzenia innych zaburzeń, takich jak ADHD czy zaburzenia lękowe. Jest to pierwszy krok do uzyskania odpowiedniej pomocy i zwiększenia jakości życia osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji pod numerem telefonu