Jesteś cudem do odkrycia
a nie problemem do naprawienia.

Stępnicka E.

POZNAJ NAS

O Fundacji

Akceptujemy a nie tolerujemy – neuroróżnorodność jest wartością a nie przeszkodą, jest tak samo istotna dla populacji ludzkiej jak bioróżnorodność jest istotna dla życia.

Rozpoznajemy i wytyczamy obszary i kierunki wsparcia. Dziecko to nie obiekt do edukacji i terapii ale przede wszystkim CZŁOWIEK.Właściwa diagnoza to diagnoza funkcjonalna czyli diagnoza potrzeb.

W szkole Klasa dla Asa edukujemy, odkrywamy, inspirujemy, osoby o szczególnych potrzebach. Każdy ma jakiegoś Asa- coś wyjątkowego, unikalnego, osobliwego – wspomagamy to wydobyć.