O Fundacji

Akceptujemy a nie tolerujemy – neuroróżnorodność jest wartością a nie przeszkodą, jest tak samo istotna dla populacji ludzkiej jak bioróżnorodność jest istotna dla życia.

Rozpoznajemy i wytyczamy obszary i kierunki wsparcia. Dziecko to nie obiekt do edukacji i terapii ale przede wszystkim CZŁOWIEK.Właściwa diagnoza to diagnoza funkcjonalna czyli diagnoza potrzeb.

W szkole Klasa dla Asa edukujemy, odkrywamy, inspirujemy, osoby o szczególnych potrzebach. Każdy ma jakiegoś Asa- coś wyjątkowego, unikalnego, osobliwego – wspomagamy to wydobyć.

Wspieramy i wspomagamy poprzez:terapię opartą na motywacji, naukę przez doświadczenie, a przemieniamy poprzez wzrastanie i kreację.

Towarzyszymy rodzicom w ich drodze do odkrywania swojego dziecka na nowo i uznania, że świadomy rodzic jest jego najlepszym sprzymierzeńcem, a najlepszą formą rehabilitacji jest codzienność.

Zaprzyjaźniamy z odmiennością i budujemy mosty zmieniając paradygmat postrzegania osób o szczególnych potrzebach w społeczeństwie.Geniusz istnienia nie tworzy rzeczy niedoskonałych i rzeczy niepotrzebnych, więc każdy ma swoje miejsce w świecie.